CZYM JEST
PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest leczeniem rozmową. Jednak nie jest to taka sama rozmowa jak z przyjacielem przy kawie. Istnieje wyraźnie określony cel i metoda tej rozmowy. W terapii rozmawiamy po to, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, ulżyć w jego emocjonalnym cierpieniu. Kontakt terapeuty z pacjentem opiera się na życzliwym słuchaniu, szacunku, zaciekawieniu, otwarciu się na mapę drugiego.

Każdy z nas ma własne indywidualne wzorce zachowań. Ukształtowały się one w dzieciństwie w relacjach z ważnymi dla nas osobami, najczęściej rodzicami. Przykładowo takim wzorcem może być zaspokajanie potrzeb innych swoim kosztem lub wycofywanie się z bliskich związków z obawy przed odrzuceniem.

Terapeuta pomaga pacjentowi dostrzec, w jaki sposób wchodzi on w relacje z innymi ludźmi. Pomaga odkryć ten indywidualny wzorzec i - jeśli on pacjentowi w życiu nie służy - zastąpić go nowym, który umożliwi stworzenie satysfakcjonujących więzi. Na skutek terapii pacjent otwiera się na swoje uczucia, przypomina je sobie, jeśli wcześniej przed nimi się bronił, bo w jego dziecięcym doświadczeniu były niemożliwe do przeżycia i okazania, a następnie włącza je w swoje obecne życie.

Nie możemy zmienić naszej przeszłości, ale możemy zmienić nasz stosunek do niej, po to, aby - bez jej ciężaru i ograniczeń - żyć pełniej, w zgodzie z samym sobą.

CZYM JEST
PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest leczeniem rozmową. Jednak nie jest to taka sama rozmowa jak z przyjacielem przy kawie. Istnieje wyraźnie określony cel i metoda tej rozmowy. W terapii rozmawiamy po to, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, ulżyć w jego emocjonalnym cierpieniu. Kontakt terapeuty z pacjentem opiera się na życzliwym słuchaniu, szacunku, zaciekawieniu, otwarciu się na mapę drugiego.

Każdy z nas ma własne indywidualne wzorce zachowań. Ukształtowały się one w dzieciństwie w relacjach z ważnymi dla nas osobami, najczęściej rodzicami. Przykładowo takim wzorcem może być zaspokajanie potrzeb innych swoim kosztem lub wycofywanie się z bliskich związków z obawy przed odrzuceniem.

Terapeuta pomaga pacjentowi dostrzec, w jaki sposób wchodzi on w relacje z innymi ludźmi. Pomaga odkryć ten indywidualny wzorzec i - jeśli on pacjentowi w życiu nie służy - zastąpić go nowym, który umożliwi stworzenie satysfakcjonujących więzi. Na skutek terapii pacjent otwiera się na swoje uczucia, przypomina je sobie, jeśli wcześniej przed nimi się bronił, bo w jego dziecięcym doświadczeniu były niemożliwe do przeżycia i okazania, a następnie włącza je w swoje obecne życie.

Nie możemy zmienić naszej przeszłości, ale możemy zmienić nasz stosunek do niej, po to, aby - bez jej ciężaru i ograniczeń - żyć pełniej, w zgodzie z samym sobą.

Problemy, z którymi możesz zgłosić się do nas

Depresja

Zespół stresu pourazowego

Kryzys w związku: wypalenie, problemy w komunikacji, zdrada, przemoc

Choroba afektywno-dwubiegunowa

Nerwica natręctw

Problemy w relacjach osobistych i zawodowych

Żałoba

Napady paniki

Problemy związane z ciążą po porodzie

Niska samoocena, brak pewności siebie

Chroniczne napięcie, stres

Kłopoty w rodzinie, konsultacje wychowawcze

Zaburzenia osobowości, zaburzenia borderline

Kryzys psychiczny w wyniku traumatycznego przeżycia

Zaburzenia odżywiania

KONSULTACJA
PSYCHOTERAPEUTYCZNA

Pierwsze spotkania pacjenta z terapeutą nazywamy konsultacjami terapeutycznymi. Konsultacje służą przede wszystkim wzajemnemu poznaniu się pacjenta z terapeutą i podjęciu wspólnej decyzji co do możliwej współpracy. Pacjent może podjąć decyzję, czy z tym właśnie terapeutą chciałby nawiązać głębszy kontakt, niezbędny do dalszej pracy. Podczas konsultacji terapeuta zbiera informacje potrzebne do poznania trudności, z którymi zgłasza się pacjent i następnie proponuje adekwatną pomoc. Na ostatnim spotkaniu konsultacyjnym terapeuta wspólnie z pacjentem zawiera kontrakt, czyli uzgadnia formę i czas trwania psychoterapii.

KONSULTACJA
PSYCHOTERAPEUTYCZNA

Pierwsze spotkania pacjenta z terapeutą nazywamy konsultacjami terapeutycznymi. Konsultacje służą przede wszystkim wzajemnemu poznaniu się pacjenta z terapeutą i podjęciu wspólnej decyzji co do możliwej współpracy. Pacjent może podjąć decyzję, czy z tym właśnie terapeutą chciałby nawiązać głębszy kontakt, niezbędny do dalszej pracy. Podczas konsultacji terapeuta zbiera informacje potrzebne do poznania trudności, z którymi zgłasza się pacjent i następnie proponuje adekwatną pomoc. Na ostatnim spotkaniu konsultacyjnym terapeuta wspólnie z pacjentem zawiera kontrakt, czyli uzgadnia formę i czas trwania psychoterapii.

EFEKTYWNOŚĆ
PSYCHOTERAPII

Nurt, w którym prowadzimy psychoterapię jest potwierdzony naukowo i empirycznie. Eric Kandel, laureat Nagrody Nobla, już lata temu pisał, że „psychoterapia jest leczeniem biologicznym, terapią mózgu. Skutkuje (…) trwałymi, możliwymi do zbadania, fizycznymi zmianami w mózgu, podobnie jak proces uczenia się.” Dzisiaj dysponujemy rzetelnie sprawdzonymi w sensie metodologicznym badaniami, które nie tylko potwierdzają skuteczność psychoterapii, lecz także pokazują jakie rodzaje terapii są szczególnie efektywne pod względem intensywności i trwałości oddziaływania. Jeśli chodzi o terapię psychodynamiczną, tych badań – wbrew popularnemu mitowi – jest bardzo dużo. W 2010 roku Jonathan Shedler zebrał je w jednym miejscu, pisząc świetny tekst o skuteczności i specyfice działania psychodynamicznego.

Anna Król-Kuczkowska - Prezes Zarządu Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

w książce Psychoterapia dziś. Rozmowy. Pod red. Zofii Milskiej-Wrzosińskiej

ILE CZASU TRWA
PSYCHOTERAPIA

Czas trwania psychoterapii jest indywidualny dla każdego pacjenta i ustalany wspólnie podczas konsultacji.

W naszym ośrodku prowadzimy psychoterapię krótko- i długoterminową.

ILE CZASU TRWA
PSYCHOTERAPIA

Czas trwania psychoterapii jest indywidualny dla każdego pacjenta i ustalany wspólnie podczas konsultacji.

W naszym ośrodku prowadzimy psychoterapię krótko- i długoterminową.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.

Zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych